Doradztwo strategiczne

Projektowanie strategii sponsoringowych

Strategia sponsoringowa

Sponsoring pozwala osiągać różne cele strategiczne – od wzrostu rozpoznawalności marki, przez zmianę postaw wobec niej po poprawę stosunków między sponsorem a jego otoczeniem. Odpowiednio zaprojektowana i dopasowana do specyfiki firmy strategia sponsoringowa pozwala na osiągnięcie założonych celów przy optymalizacji nakładów na nie.

Pentagon Research, dzięki doświadczeniu swojego zespołu oraz bieżącemu monitoringowi rynku sponsoringu w Polsce służy wsparciem w zakresie opracowania strategii sponsoringowej, która będzie stanowić aktywne wsparcie dla strategii marketingowej danej marki. 

Pierwszym krokiem w opracowaniu takiego dokumentu jest szczegółowe zbadanie potrzeb oraz określenie grup docelowych i w oparciu o te dane, wyznaczenie celów dla sponsoringu. Kolejnym etapem jest dobór obszarów i konkretnych projektów sponsoringowych, które umożliwią ich realizację a także określenie działań aktywujących sponsoring.

Po wdrożeniu strategii sponsoringowej oferujemy wachlarz usług badawczych, które pozwalają monitorować na bieżąco stopień realizacji oczekiwanych efektów.