Badania marketingowe

Produkt i cena

  • Co potencjalni klienci sądzą o koncepcji nowego produktu?
  • Jakie zalety i wady w nim dostrzegają?
  • Czy istnieje popyt na nowy produkt? Jeśli tak, to w jakiej grupie konsumentów?
  • Jak konsumenci oceniają kluczowe parametry produktów znajdujących się już w ofercie (na tle produktów konkurencji)?
  • Jaka cena produktu będzie optymalna z punktu widzenia maksymalizacji przychodu ze sprzedaży?
  • Czy zmieniając cenę można zyskać nowych klientów lub stracić dotychczasowych?

 

Wprowadzenie nowego produktu do oferty wymaga starannego planowania, między innymi określenia istotnych cech demograficznych i społeczno-ekonomicznych grupy docelowej, a następnie dostosowania produktu do jej potrzeb i preferencji. W tym celu realizuje się różnego rodzaju badania koncepcji produktu, obejmujące m.in. testy pokazu, testy użycia i skale ocen kluczowych parametrów.

W oparciu o uzyskane wyniki można zidentyfikować mocne i słabe strony projektowanego produktu, a dzięki temu udoskonalić go jeszcze przed wprowadzeniem na rynek. Podobne analizy można zastosować również do produktu znajdującego się już w ofercie, na przykład gdy sprzedaż jest niższa niż zakładano lub gdy zbiera on negatywne recenzje konsumentów.
Badania produktu są ściśle związane z analizą cen. Umiejętnie dobierając narzędzia takie jak test elastyczności cenowej, WTP (Willingnes to Pay), BPTO (Brand Price Trade Off) czy analiza CONJOINT, można uzyskać dane pozwalające na optymalizację ceny wybranego produktu, a nawet opracowanie szerszej strategii cenowej.