Badania sponsoringu

Badanie stopnia akceptacji dla podejmowanych działań sponsoringowych

Badanie stopnia akceptacji dla sponsoringuOdpowiedni dobór projektów sponsoringowych nie jest łatwym zadaniem, bowiem źle skierowane działania sponsoringowe mogą przynieść efekt odwrotny do zamierzonego. Zaangażowanie finansowe we wsparcie klubu sportowego, który nie cieszy się dużą sympatią, przez markę o ogólnopolskim zasięgu może pogorszyć postawę szerokiej grupy potencjalnych odbiorców wobec niej. Zbyt wysoki budżet sponsoringowy pracodawcy, którego pracownicy czują się niedoceniani finansowo może pogorszyć stosunki między nimi. Dlatego przed przystąpieniem do konstrukcji planu sponsoringowego istotne jest zbadanie stopnia akceptacji dla prowadzonych i planowanych działań, wśród przedstawicieli odpowiednio dobranych grup docelowych:

  • aktualnych lub potencjalnych klientów,
  • pracowników firmy,
  • przedstawicieli społeczności lokalnych na obszarze jej działania.

 

Dzięki prowadzonym przez nas badaniom stopnia akceptacji dla sponsoringu, jesteśmy w stanie udzielić odpowiedzi na pytanie: W jakim stopniu prowadzone działania sponsoringowe są akceptowane w grupach docelowych?

Stosowane przez Pentagon Research narzędzia pozwalają na udzielenie odpowiedzi na pytanie o to, jak postrzegane jest zaangażowanie sponsoringowe i uniknięcie sytuacji, w której zaangażowanie sponsoringowe prowadzi do skutków innych niż zamierzone.