Badania marketingowe

Badania wizerunku marki

Badania wizerunku marki

Prowadzone przez Pentagon Research badania wizerunku marki pozwalają odpowiedzieć między innymi na następujące pytania:

  • Jak Twoja marka postrzegana jest przez przedstawicieli grupy docelowej?
  • Jak wizerunek Twojej marki rysuje się na tle konkurencji?
  • Które elementy wizerunku marki mają największy wpływ na postawy konsumenckie?
  • Jak spójny jest wizerunek marki wśród przedstawicieli jej grupy docelowej?
  • Jak działania promocyjne wpływają na wizerunek twojej marki?

 

 

Na rynku obecnych jest wiele marek oferujących zbliżone do siebie produkty, często w bardzo podobnych cenach. O przewadze konkurencyjnej wybranych z nich świadczy więc nie tylko ich oferta produktowa, ale również, w coraz większym stopniu, ich wizerunek, a więc to, jak postrzegane są przez swoich klientów.

Wizerunek marki jest zagadnieniem złożonym i wielowymiarowym. Nie można opisać go według prostego kryterium – korzystny/niekorzystny, albowiem składają się na niego opinie dotyczące bardzo różnych elementów marki. Marka postrzegana doskonale w jednym wymiarze może ustępować konkurencji w innych, natomiast marka postrzegana doskonale w innym wymiarze może nie zyskiwać dzięki temu przewagi konkurencyjnej ze względu na jego niewielki związek z postawami zakupowymi potencjalnych klientów.

Rzeczą kluczową dla prawidłowo przeprowadzonej analizy wizerunku marki jest identyfikacja jego wymiarów istotnych z punktu widzenia konsumentów oraz spójnych ze strategią wizerunkową realizowaną przez działy marketingu i Public Relations. Zespół badaczy Pentagon Research wraz ze swoimi klientami identyfikuje takie wymiary, nierzadko posiłkując się w tym celu dodatkowymi badaniami jakościowymi. Dopiero po tym procesie możliwy jest trafny i rzetelny pomiar wizerunku marki wśród przedstawicieli jej grupy docelowej.

Wizerunek marki nie może być wyrażony w wartościach bezwzględnych – jego interpretacja ma sens jedynie w kontekście otoczenia konkurencyjnego naszych klientów. Dlatego, w prowadzonych przez nas analizach, zawsze porównujemy wizerunek marki, której dotyczy badanie z wizerunkiem marek zidentyfikowanych jako bezpośrednie otoczenie konkurencyjne, a uzyskane wyniki prezentujemy w formie porównawczych wykresów i map percepcji, pozwalających na zrozumienie, jak uzyskany w badaniu obraz marki prezentuje się na tle wybranych marek z danego sektora.