Doradztwo strategiczne

Analiza naming rights obiektów sportowych i widowiskowych

W ciągu ostatnich lat, liczba nowoczesnych hal widowiskowo-sportowych i stadionów piłkarskich w Polsce wzrosła do poziomu, który jeszcze przed dekadą wydawał się niemożliwy do osiągnięcia. Nowoczesne obiekty sportowe i widowiskowe to jednak nie tylko szansa dla kibiców i widzów na spędzenie wolnego czasu w obiektach oferujących najwyższy światowy standard, ale również konieczność ponoszenia kosztów ich bieżącego utrzymania przez zarządców.

Doskonale znanym na zachodzie, a coraz bardziej popularnym w Polsce sposobem zapewnienia środków na ten cel jest włączanie do ich nazw marek sponsorów. Dzięki stosowanym przez nas narzędziom, bieżącemu monitoringowi mediów pod kątem ekspozycji sponsorskich oraz umiejętności dotarcia do grup docelowych takiego przekazu jesteśmy w stanie oszacować korzyści płynące dla obu stron z takiego rodzaju sponsoringu tytularnego. Dzięki naszym analizom, zarządcy obiektów widowiskowo-sportowych otrzymują twarde dane pozwalające na ukazanie korzyści, jakie płyną ze sprzedaży praw do ich nazw potencjalnym sponsorom, a potencjalni sponsorzy – informację na temat potencjalnych korzyści, jakie mogą osiągnąć z tego tytułu.

 

Analizy naming rights

 

Wsparcie obiektu na zasadach sponsoringu tytularnego poprzedza bardzo złożony proces decyzyjny. W odpowiedzi na oczekiwania naszych klientów oferujemy estymację efektywności sponsoringu tytularnego obiektów sportowych i widowiskowych, obejmującą oszacowanie potencjalnej liczby ekspozycji wynikających z zaangażowania w taki projekt, oraz ich ekwiwalent reklamowy (AVE).