Badania marketingowe

Badania U&A

Badania U&A

Badania zwyczajów i postaw U&A pozwalają odpowiedzieć między innymi na następujące pytania:

 

  • Jak często klienci kupują poszczególne produkty i usługi?
  • Jakie cechy produktów i usług są dla klientów kluczowe przy wyborze określonych ich marek?
  • Jakie cechy produktu lub usługi mają dla klienta zasadnicze znaczenie przy wyborze jednej z wielu dostępnych na rynku ofert, a które z nich są przez nich pomijane?
  • Jaki jest poziom wiedzy konsumentów na temat rynku produktów lub usług określonej kategorii i w jaki sposób wiedza ta przekłada się na ich zachowania na rynku?
  • Jakie postawy reprezentują konsumenci wobec produktów poszczególnych marek i z czego one wynikają?
  • W jaki sposób zwyczaje i zachowania konsumentów na rynku zależą od ich indywidualnych cech, takich, jak na przykład wiek, płeć lub poziom formalnego wykształcenia?

 

 

Badania U&A (ang. Usage and Attitude) to bardzo szeroka kategoria opisująca badania marketingowe, mające na celu poznanie sposobu, w jaki zachowują się na rynku konsumenci, ze szczególną koncentracją na ich zwyczajach i postawach wobec poszczególnych produktów i ich marek. Zdobyte dzięki nim informacje są szczególnie przydatne podczas podejmowania decyzji o kształcie oferty, sposobie jej dystrybucji oraz dokładnym kształcie grupy docelowej, do której będzie ona kierowana.

Badania U&A najczęściej realizowane są metodami ilościowymi, ale w przypadku niektórych szczegółowych problemów badawczych lub kategorii produktowych uzasadnienie znajduje zastosowanie metod jakościowych.