Badania sponsoringu

Badania efektywności działalności sponsoringowej

Pentagon Research prowadzi badania efektywności działalności sponsoringowej zarówno na potrzeby sponsorowanych podmiotów jak i sponsorów. Opracowujemy także analizy efektywności działań sponsoringowych według wytycznych zawartych w dokumencie "Dobre praktyki w zakresie prowadzenia działalności sponsoringowej przez spółki z udziałem Skarbu Państwa", szacując kompleksowo efekty, jakie przynoszą poszczególne działania podejmowane przez tego rodzaju przedsiębiorstwa.

Nasze raporty obejmują przede wszystkim:

  • badanie ekspozycji marki w mediach; 
  • wpływ prowadzonej działalności sponsoringowej na relacje ze środowiskami ważnymi z punktu widzenia spółki;
  • odbiór medialny prowadzonej działalności sponsoringowej;
  • wzrost rangi marki wynikający z prowadzonej działalności sponsoringowej;
  • wpływ działalności sponsoringowej na zyski ze sprzedaży oraz wzrost wartości firmy;
  • analizę konkurencji - porównanie efektów sponsoringu z działalnością firm konkurencyjnych.

 

Analiza efektywności sponsoringuW badaniach efektywności sponsoringu stosujemy szeroki wachlarz narzędzi, obejmującego przede wszystkim:

  • Monitoring ekspozycji marek w mediach – telewizji, internecie, prasie oraz radiu, wraz z oszacowaniem ekwiwalentu reklamowego (AVE).
  • Badania ilościowe prowadzone metodami dobranymi pod kątem specyfiki prowadzonej działalności, pozwalające na poznanie sposobu, w jaki działalność sponsoringowa odbierana jest przez przedstawicieli grup docelowych spółek
  • Analizy eksperckie oraz współpracę z osobami posiadającymi wieloletnie doświadczenie w projektowaniu i ewaluacji sponsoringu.

 

Pentagon Research jest liderem na polskim rynku analiz tego rodzaju, a z naszych usług od wielu lat korzystają największe podmioty sektora publicznego oraz prywatnego a także miasta oraz kluby i ligi sportowe, wielokrotnie podkreślając swoje zadowolenie z wysokiej jakości i rzetelności dostarczanych przez nas analiz.