Badania marketingowe

Analiza conjoint

Prowadzone przez Pentagon Research badania conjoint pozwalają odpowiedzieć między innymi na następujące pytania

  • Jak ważne dla konsumentów są poszczególne cechy oferowanych produktów i które z nich w największym stopniu wpływają na decyzję o wyborze konkretnego?
  • Jaka kombinacja cech produktu pozwoli na maksymalizację sprzedaży, a w konsekwencji pochodzących z niej zysków?
  • Które z koncepcji produktów przygotowywanych przez naszych klientów mają największe szanse na rynkowy sukces, a które z nich prawdopodobnie nie znajdą zainteresowania wśród potencjalnych nabywców?

 

Analiza Conjoint

To specyficzny typ prowadzenia i analizy wyników pochodzących z ilościowych badań marketingowych, oparty na symulacji rzeczywistych zachowań konsumenta na rynku. Respondentowi prezentowane jest kilka do kilkunastu koncepcji produktów różniących się od siebie kombinacją poszczególnych cech i przygotowanych według specjalnego algorytmu, z prośbą o określenie swoich preferencji wobec każdej z nich. Odpowiednio przeprowadzona analiza zebranych w ten sposób danych pozwala wyciągnąć wiele wartościowych wniosków, niemożliwych do opracowania w oparciu o inne tego rodzaju dane.

Przewaga analizy conjoint nad metodami opartymi o badanie preferencji wprost jest symulacja rzeczywistej sytuacji rynkowej i odtworzenie procesu decyzyjnego, jaki zachodzi w umyśle konsumenta w momencie podejmowania decyzji o wyborze konkretnego produktu, bez wymuszania na nim zajmowania stanowiska w kwestiach, w których wcześniej się nie określił, za to z uwzględnieniem wpływu podświadomych czynników. Zastosowanie odpowiednich narzędzi informatycznych i statystycznych pozwala na obliczenie wielu wartościowych wskaźników i udzielenie odpowiedzi na wiele istotnych z punktu widzenia naszych klientów pytań.

Ponadto, wyniki uzyskane na podstawie analizy conjoint stanowią doskonały punkt wyjścia do szczegółowej segmentacji rynku, dlatego wiele prowadzonych przez projektów badawczych obejmuje jednocześnie te oba te zagadnienia.