Badania Product Placement

Badanie skuteczności kampanii

Lokowanie produktu jest efektywną strategią komunikacji marketingowej, po którą chętnie sięgają specjaliści pragnący wyjść poza ograniczenia konwencjonalnej reklamy. W odróżnieniu od tradycyjnych narzędzi, product placement daje szansę przedstawienia marki lub produktu w naturalnym i wiarygodnym dla odbiorcy kontekście zastosowania. Zwiększa również prawdopodobieństwo powstania więzi emocjonalnej i lifestyle’owej z marką. W ostatnich latach nastąpił dalszy rozwój technik i narzędzi lokowania produktu. Obok filmu i liniowej telewizji, placement zaczął pojawiać się również w materiałach produkowanych z myślą o Internecie (np. wideoblogi na YouTube) oraz w grach komputerowych.

Niezależnie od wybranego kanału i technologii komunikacji, specjaliści odpowiedzialni za kampanię marketingową muszą zadać sobie pytanie: czy nasz placement był rzeczywiście skuteczny? Podstawowym wskaźnikiem efektywności kampanii product placement jest zapamiętywalność, czyli odsetek widzów programu pamiętających po jego zakończeniu umieszczone w nim marki lub produkty. Wskaźnik ten można bez trudu odnieść również do grupy docelowej konsumentów.

Badania efektywności product placement umożliwiają również pogłębioną analizę efektów kampanii, miedzy innymi w zakresie kreowania wizerunku oraz osobistej więzi konsumenta z marką lub produktem. Pozwalają także na ewaluację samej koncepcji kampanii, na przykład adekwatności programu i użytych technik prezentacji.

 

 

Realizowane przez nas badania umożliwią uzyskanie odpowiedzi na pytania:

  • Jaka jest zapamiętywalność lokowanej marki lub produktu wśród widzów programu?
  • W jaki sposób forma ekspozycji marki lub produktu wpływa na skuteczność kampanii?
  • W jaki sposób zapamiętywalność zmienia się w zależności od użytych bodźców (wizualny vs dźwiękowy) oraz od stopnia integracji ze scenografią i fabułą programu (od pasywnego elementu tła do obiektu używanego lub wspominanego przez główne postacie)?
  • Czy obecność innych lokowanych marek ma wpływ na zapamiętywanie?
  • Czy product placement przyczynia się do powstania więzi emocjonalnej z marką lub produktem? Czy następuje przeniesienie pozytywnych cech programu i występujących w nim postaci na markę lub produkt?
  • Czy product placement wpływa na wizerunek marki lub produktu, w szczególności na wrażenie swojskości i autentyczności? Czy wpływa na postawy konsumenckie wobec marki lub produktu?
  • Czy program, w którym realizowany jest product placement, jest adekwatny do rodzaju lokowanego produktu lub marki?
  • W jaki sposób odbiorcy interpretują i klasyfikują product placement: jako otwartą, bezpośrednią reklamę, czy jako naturalny i integralny element programu? Czy lokowanie produktu jest odbierane przez nich jako nachalne lub drażniące?
  • Jaka widownia placementu została osiągnięta (liczebność i charakterystyka)? Jak ma się ona do zakładanej widowni docelowej kampanii?