Badania sponsoringu

Badanie wpływu sponsoringu na wizerunek marki

Wpływ sponsoringu na wizerunek marki

W sytuacji, kiedy działalność sponsoringowa klienta zorientowana jest przede wszystkim pod kątem uzyskania wyraźnego efektu marketingowego lub wizerunkowego, proponujemy realizację badań ilościowych, pozwalających udzielić odpowiedzi przede wszystkim innymi na następujące pytania:

  • Jak sponsoring określonego wydarzenia lub instytucji wpływa na sposób, w jaki postrzegana jest marka sponsora?
  • Czy sponsoring określonego wydarzenia lub instytucji wpływa na postawy i zachowania konsumenckie wobec produktów sponsora, a jeśli tak, to w jakim stopniu?

 

 

 

Prowadzone przez nas badania wpływu sponsoringu na wizerunek marki i postawy konsumenckie wobec jej produktów prowadzone są według schematów quasi-eksperymentalnych. Naszym klientom, w zależności od ich potrzeb informacyjnych oraz oczekiwań wobec badania oferujemy jedno z następujących podejść.

  • Pomiar wybranych wskaźników w pre-teście i post-teście, kiedy porównaniu podlegają wartości wskaźników zmierzone przed rozpoczęciem kampanii sponsoringowej, oraz w jej trakcie lub bezpośrednio po jej zakończeniu.
  • Pomiar wybranych wskaźników w jednej fali oraz ich porównanie wśród przedstawicieli grupy eksperymentalnej (osób, które miały kontakt z przekazem sponsoringowym) oraz grupy kontrolnej (osób, które z tym przekazem nie miały kontaktu)

Pomiar wybranych wskaźników w pre-teście i post-teście wśród przedstawicieli grupy eksperymentalnej i kontrolnej, pozwalający na kontrolę i wykluczenie wpływu innych niż sponsoring czynników mogących wpływać na badane wskaźniki, takich, jak trendy rynkowe lub konwencjonalne działania marketingowe.