Doradztwo strategiczne

Optymalizacja cen usług i produktów

Realizowane przez nas badania ilościowe pozwalają na dopasowanie poziomów cen wybranych produktów i usług tak, aby przynosiły one naszym klientom największy zysk. Wszyscy wiemy, że zbyt wysokie ceny powodują kurczenie się sprzedaży, natomiast zbyt niskie, pomimo jej wysokiego poziomu mogą wiązać się ze stratą. Dzięki narzędziom stosowanym przez nas z powodzeniem od lat, jesteśmy w stanie znaleźć optymalne poziomy cen produktów i usług, gwarantujące najwyższy możliwy zwrot z ich sprzedaży. W oparciu o prowadzone przez nas wielokrotnie analizy maksymalizowaliśmy zysk naszych klientów ze sprzedaży między innymi biletów na wydarzenia sportowe, lub dodatkowych pakietów kanałów telewizyjnych oraz usług telewizji interaktywnej.