Blog

Polacy przy wyborze kosmetyków kierują się przede wszystkim ceną

Z badania przeprowadzonego przez Pentagon Research w dniach 10 - 15.01.2019 roku na próbie 1000 respondentów zarejestrowanych w internetowym panelu badawczym Pentagon Online wynika, że największy wpływ na decyzję podczas zakupu kosmetyków ma cena. Dla 46% badanych ma ona kluczowe znaczenie. Konsumenci deklarują, że zwracają też szczególną uwagę na skład widoczny na etykiecie oraz fakt, czy dany kosmetyk jest wyprodukowany z naturalnych składników.

 

Choć badani deklarują, że marka produktu ma dla nich mniejsze znaczenie niż wymienione wcześniej czynniki, to jednak przywiązania do marki można doszukiwać się na wykresie agregującym odpowiedzi na pytanie otwarte o najczęściej wybierane marki kosmetyków. W zestawieniu tym zdecydowanie dominuje Nivea, którą wybiera ponad 41% badanych. Po produkty tej marki częściej sięgają mężczyźni niż kobiety (48,4% vs 33,9%).