Badania syndykatowe

Sport Barometr

Badanie profilu kibica oraz potencjału marketingowego dyscyplin i wydarzeń sportowych

Sport Barometr to najbardziej kompleksowe badanie marketingowe o tematyce związanej ze sportem w Polsce. Realizowane co pół roku przez Pentagon Research badanie, umożliwia śledzenie trendów zmian zainteresowania poszczególnymi wydarzeniami sportowymi oraz ich potencjału marketingowego. 

W oparciu o wyniki badania powstał szczegółowy raport, zawierający blisko 70 wykresów oraz wyczerpujący komentarz ekspertów Pentagon Research. W raporcie omówione są między innymi takie zagadnienia, jak poziom zainteresowania profesjonalnym sportem, popularność dyscyplin sportowych, aktywność sportowa Polaków zainteresowanie wybranymi rozgrywkami ligowymi w Polsce oraz rozpoznawalność ich sponsorów korzystanie i ocena mediów zajmujących się tematyką sportową i wizerunek czołowych polskich sportowców. Przeprowadzono również segmentację polskich kibiców sportowych.

 

Fragment raportu:

Rozpoznawalność polskich sportowców - sport barometr, sponsoring monitor

 

Informacje zawarte w opracowaniu stanowią niezbędne kompendium dla każdej osoby profesjonalnie związanej ze sportem od strony biznesowej – zarówno dla organizatorów imprez sportowych, osób zarządzających klubami i innymi instytucjami sportowymi, jak i dla specjalistów z zakresu marketingu i komunikacji w firmach planujących zaangażowanie się w sponsoring sportowy.